KUNTOTARKASTUKSET KH-90-00934 MUKAISESTI

Suoritamme kuntotarkastuksia Rakennustieto Oy:n julkaiseman Suoritusohjeen KH 90-00394 mukaisesti. Yleensä ne tehdään asuntokaupan yhteydessä. Ohjekortissa määritellään tarkastuksen tavoitteet, sisältö, laajuus, tarkastuksessa tehtävät mittaukset, raportointi ja kuntotarkastajan vastuu.

kuntotarkastukset.jpg

Kiinteistökauppoja säätelee Maakaari ja asuntokauppoja (irtain omaisuus) asuntokauppalaki.

Kiinteistöissä virhevastuu on 5 vuotta ja asuntokaupoissa 2 vuotta.

Ennen kauppaa havaitut puutteet ovat monesti neuvoteltavissa, mutta jälkeenpäin löydetyt viat ajavat osapuolet helposti pitkiin ja kalliisiin riitoihin. Kuntotarkastus ennaltaehkäisee tämän ja pitää kaupan osapuolet tyytyväisinä myös kaupan jälkeen. Tarkastuksessa käydään ammattitaitoisesti läpi kiinteistön tai huoneiston tila ja sen mahdolliset puutteet. Lisäksi tarkastus ohjaa uutta omistajaa hallittuihin ja oikea-aikaisiin korjauksiin.


Kuntotarkastuksen tilaajana voi olla asunnon omistaja/myyjä tai myyjä ja ostaja yhdessä.


Kuntotarkastuksen teettäminen ei poista myyjän tiedonantovelvollisuutta tai ostajalle selonottovelvollisuuden osalta lain mukaan säädettyjä vastuita, eikä myöskään muuta vastuusuhdetta sellaisista vaurioista jotka eivät kuntotarkastuksessa selviä.

Kuntotarkastus on pääosin pintapuolinen tarkastustoimenpide joten kuntotarkastuksen suorittaminen ei poista mahdollisuutta siitä että tarkastetussa kohteessa voisi olla piileviä vaurioita, jotka eivät tarkastusmenettelyllä ole havaittavissa. Rakenteissa piileviä vaurioita ei voi havaita ellei rakenteissa ole tarkastushetkellä pinnalle näkyvää tai mittalaitteilla havaittavia merkkejä vauriosta.


Mikäli on syytä epäillä rakenteen kuntoa joiltain osin ja rakennetta ei voida selvittää kuntotarkastusmenetelmin suosittelee kuntotarkastaja yleensä lisätutkimuksia. Sellaisista lisätutkimuksista jotka eivät sisälly kuntotarkastuksen sisältöön laaditaan aina erillinen sopimus. Lisäselvitysten teettäminen on tilaajan vastuulla.


Kuntotarkastuksesta laaditaan perusteellinen raportti, josta käy selville esim. mahdolliset riskirakenteet ja korjaustarpeet.


KUNTOTARKASTUKSEN KUSTANNUS

Pyytämällä meiltä tarjouksen saatte kiinteän kokonaishinnan rakennuksenne/huoneistonne kuntotarkastuksesta.YHTEYDENOTOT:

Jukka-Pekka Paavolainen
Rakennusinsinööri, LKV
Ylemmän tason ja Perustason energiatodistuksen laatija (FISE)

Puhelin: 040 – 50 54 600

Sähköposti: jp.paavolainen (ät) rakvest.fiAll rights reserved. Powered by Kryptoniitti 2020