Rakentamisen valvonta ja riita-asiat

valvonta.jpg

RAKENTAMISEN VALVONTA

Suoritamme tilaajan toimeksiannosta rakennustöiden ja –urakoiden valvontaa.

Laadimme urakkatarjouskyselyt ja hankimme urakkatarjoukset rakennusten korjaustöihin.

Valvontatyön suorittavat kokeneet alan ammattilaisemme, joilla on kokemusta rakennusurakoinnista ja alan pelisäännöistä.

Valvonnalla vähennetään oleellisesti urakan aikaisia epäselvyyksiä, laatuvirheitä ja kustannusten ylittymisiä.

Ajantasaiset raportit pitävät tilaajan tilanteen tasalla.


RAKENNUSRIIDAT

Riidat syntyvät lähes poikkeuksetta rakennustyön alkuvaiheessa, jolloin ei ole käytetty riittävästi aikaa ja asiantuntemusta työn suunnitteluun, kustannusten arviointiin ja dokumentointiin.

Tarjoamamme palvelut pyrkivät nimenomaan välttämään riitojen syntymekanismeja huolellisella valmistautumisella ja prosessin kaikkien vaiheiden ohjauksella.
YHTEYDENOTOT:

Jukka-Pekka Paavolainen
Rakennusinsinööri, LKV
Ylemmän tason ja Perustason energiatodistuksen laatija (FISE)

Puhelin: 040 – 50 54 600

Sähköposti: jp.paavolainen (ät) rakvest.fi

All rights reserved. Powered by Kryptoniitti 2020