RAKENNUKSEN ENERGIATODISTUS

Laki rakennuksen energiatodistuksesta ja siihen liittyvä asetus astuivat voimaan 1.6.2013.

Pientalojen_Energiatod.jpg

Laissa on seuraavia siirtymäaikoja sen suhteen, milloin energiatodistus on hankittava ja esitettävä:

  • 1.6.2013 Kerrostalot ja vuonna 1980 ja sen jälkeen rakennetut pientalot (omakotitalot ja paritalot)

  • 1.7.2014 Rivi- ja ketjutalot sekä liikerakennukset

  • 1.7.2015 Hoitoalan rakennukset, kokoontumisrakennukset sekä opetusrakennukset

  • 1.7.2017 Omakoti ja paritalot, mitkä rakennettu ennen vuotta 19801.6.2015 UUSI LAKI RAKENNUSTEN ENERGIATODISTUSTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ 147/2015:

  • Energiatodistuksen laatijan pitää olla viranomaisen / ARA:n 1) laatijarekisteriin sekä
    2) energiatodistusrekisteriin rekisteröity laatija.

  • Laatijan pitää rekisteröidä lain 147/2015 4 § mukaisesti todistus energiatodistusrekisteriin ja allekirjoittaa se sähköisestä tunnistamisesta annetun lain 617/2009 5 § 2 mom  tarkoitetulla sähköisellä allekirjoituksella.

  • Energiatodistus katsotaan valvontaviranomaiselle 3) valvontarekisteriin toimitetuksi ja se on pätevä ainoastaan silloin, kun se kun se on rekisteröity ja allekirjoitettu edellä mainitulla tavalla.ENERGIATODISTUKSEN TAVOITTEET
Energiatodistuksen käyttöönoton tavoitteena on nostaa rakennusten energiatehokkuus osto- ja vuokraustilanteessa yhdeksi tärkeäksi valintatekijäksi.

Energiatodistus mahdollistaa vertailun rakennusten välillä ja auttaa kiinteistönomistajia kiinnittämään huomioita rakennuksen energiatehokkuuteen ja energian käyttöön.
Uusi energiatodistus perustuu laskennalliseen energiankulutukseen.
Se ilmaistaan E-luvun avulla, joka perustuu kokonaisenergiatarkasteluun. Siinä huomioidaan kaikki rakennuksessa tapahtuva energiankulutus.

Energiatodistus on voimassa 10 vuotta.

ENERGIATODISTUKSEN LAATIJAN PÄTEVYYS

Energiatodistuksen saa laatia vain pätevöitynyt tekijä. Lista energiatodistusten laatijoista on
ARA:n verkkosivuilla.

MILLOIN ENERGIATODISTUS TARVITAAN?

Energiatodistus tarvitaan rakennuksen tai huoneiston myynnin tai vuokrauksen yhteydessä.

ENERGIATODISTUS ASUNTOA MYYTÄESSÄ?

Rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 6 §:n mukaan tulee rakennuksen tai huoneiston esittelytilanteessa mahdollisen ostajan tai vuokralaisen nähtävillä olla energiatodistus.

Edelleen todetaan, että ilmoituksessa tulee mainita myytävää tai vuokrattavaa kohdetta koskeva energiatehokkuutta koskeva tunnus.

Edellä olevan mukaisesti siis energiatodistus tulisi olla käytettävissä heti kun asuntoa aletaan markkinoida julkisesti. Energialuokka (= E-luku: välillä A-G) tulee ilmoittaa kaikessa sekä sähköisessä että painetussa ilmoittelussa.
Mikäli todistusta ei ole hankittu, niin ilmoittelussa käytetään energialuokkana
kirjainta H (= luokittelematon).

Todistus on oltava sekä yleis- että yksittäisesittelyissä nähtävillä.

ARA (= Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) valvoo lain noudattamista.

Tässä toimessaan se voi kehottaa asianomaista korjaamaan asiantilan ja asettaa määräajan tälle korjaamiselle.  Tätä määräaikaa seuraa tarvittaessa varoitus ja uusi määräaika ja tätä taas tilanteen mukainen käsky- tai kieltopäätös, jota tarvittaessa tehostetaan uhkasakolla tai teettämis- ja keskeyttämisuhalla.
ARA voi myös teettää todistuksen laiminlyöjän lukuun.

ENERGIATODISTUKSEN HANKKIMINEN

Yhtiömme laatii sekä olemassa olevien että uudisrakennusten energiatodistuksia kerrostaloille ja pientaloille – Omakotitalot, paritalot ja rivitalot.

Yhtiössämme on FISE:n pätevöittämä sekä Ylemmän tason että Perustason energiatodistuksen laatija.

YHTEYDENOTOT:

Jukka-Pekka Paavolainen
Rakennusinsinööri, LKV
Ylemmän tason ja Perustason energiatodistuksen laatija (FISE)

Puhelin: 040 – 50 54 600

Sähköposti: jp.paavolainen (ät) rakvest.fi

ENERGIATODISTUKSEN KUSTANNUS

Pyytämällä meiltä tarjouksen saatte kiinteän kokonaishinnan rakennuksenne Energiatodistuksen laatimisesta.All rights reserved. Powered by Kryptoniitti 2020